Overijssel wil geen natuur en recreatie

VOLLENHOVE, 12 APRIL. Noord-West Overijssel verwerpt het plan om enkele duizenden hectare landbouwgrond te bestemmen voor natuur en recreatie.

De inwoners vrezen dat die ontwikkeling ten koste gaat van hun leefbaarheid. Dat is maandagavond in Vollenhove gebleken tijdens een bijeenkomst van de adviesgroep waarvan organisaties uit de streek deel uit maken. Volgens vele inwoners van Noord-West Overijssel is niet aangetoond dat het verlies aan 250 banen in de landbouw volledig wordt goedgemaakt door nieuwe werkgelegenheid in de recreatie en het toerisme. Ook maakt de regio zich zorgen over de gevolgen van de toenemende recreatie op het leven in de dorpen. Grote vraagtekens zet het gebied bij de financiering van het plan. En dan gaat het niet zozeer om de benodigde half miljard gulden voor investeringen, maar veel meer om het geld dat nodig zal zijn om natuur en landschap in stand te houden. Noord-West Overijssel eist dat provincie en rijk voor een aanpak kiezen die wel op voldoende steun van het gebied kan rekenen. Want dat er iets moet gebeuren om dit waterrijke deel van Overijssel meer perspectief te bieden, staat ook voor de streek zelf vast.