Op een dag

Sic, letterkundig tijdschrift, 1993 [!] 3/4, 'Sprookjes'. 118 blz.ƒ14,50. Postbus 358, 5000 AJ Tilburg

Al te lang was het maar stilletjes rond het Tilburgse tijdschrift Sic, dat nog wel met zijn naam verwijst naar 'Zó bereikt men de sterren!'. Het wachten leek nog slechts op de val, maar nu ligt er opeens weer een veel te laat dubbelnummer, met sprookjes, dat met verse energie gemaakt lijkt te zijn. Carla Bogaards vinden we er in, en Wim Zaal, Jasper Mikkers, Bart Plouvier, Frans Pointl, en Kathryn Davies van het inmiddels al in vertaling verschenen The Girl Who Trod on a Loaf.

Niettemin kan ook een bespreking van dit nummer absoluut geen aansporing tot aanschaffen zijn - in feite is alleen het 'Koninginnendrama' van Carla Bogaards werkelijk de moeite waard. “En toen kuste de koningin voor het eerst sinds lange tijd met overgave de mond van een man, ze kuste trouwens zijn hele lichaam, maar dat was weer een paar uur later. De koningin dacht, de koning werd niet misselijk van de geitenmelk maar van mij, hij hield niet meer van me, en ik niet meer van hem. Wat ben ik toch een naïef kindje, ik doorgrondde de beweegredenen van zijn afkeer niet. Maar wanneer stopte dan de liefde, vroeg ze zich af. Op een dag, ja meestal is dat op een dag.”

    • Margot Engelen