Nigeria: tekort aan brandstof

LAGOS, 12 APRIL. Nigeria kampt met een acuut tekort aan brandstof. De schaarste in Nigeria, die al ruim een jaar duurt maar de afgelopen week is verhevigd, is onder meer te wijten aan smokkel naar buurlanden waar brandstof meer geld opbrengt. Ook onderhoudswerkzaamheden aan raffinaderijen en elektriciteitsgebrek zijn debet aan de schaarste. Nigeria is de grootste olieproducent van Afrika. (Reuter)