Maij neemt advies beurs schippers over

DEN HAAG, 12 APRIL. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) neemt het advies voor een tijdelijke wettelijke regeling van de schippersbeurs voor het vrachtvervoer naar België en Frankrijk over. Het advies werd haar twee weken geleden aangeboden door prof.dr. W. Albeda, bemiddelaar in het conflict met de binnenschippers.

Verladers, reders en een deel van de binnenschippers zijn teleurgesteld over de positieve reactie van de minister. Zij hadden haar ontraden een tijdelijke wettelijke regeling in het leven te roepen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Maij-Weggen dat de door Albeda voorgestelde aanpak een “werkzame mix” biedt van de zekerheid biedende schippersbeurs en een commerciële flexibilisering hiervan. Albeda wil dat de tijdelijke wettelijke regeling geldt tot en met 1999. Op de beurs zal 6 miljoen ton worden verhandeld. Ook zullen de voorwaarden voor deelname aan de beurs flexibeler worden. Intussen zal worden geprobeerd de overcapaciteit in de binnenvaart terug te dringen en de schippers tot een commerciëlere aanpak te brengen.

Minister Maij-Weggen zei vanmorgen dat de termijn van vijf jaar voor de tijdelijke wettelijke regeling afhangt van toestemming hiervoor van de Europese Commissie. Ook de wettelijke regeling zelf moet nog door de commissie worden getoetst. De minister heeft er echter het volste vertrouwen in dat zowel de Tweede Kamer als de Europese Commissie ermee akkoord zullen gaan.

Directeur Plasse van de verladersorganisatie EVO wijst erop dat een tijdelijke wettelijke regeling de steun van een meerderheid van de betrokken partijen ontbeert. Hij verwacht dat verladers hun toevlucht zullen nemen tot vervoer over de weg of het spoor, eigen binnenschepen of contracten met reders.