'Leden van CP'86 snel vervolgd om verkiezingen'

ZWOLLE, 12 APRIL. Het Openbaar Ministerie heeft zes leden van CP'86 in een zeer snelle procedure met opzet nog voor de aanstaande verkiezingen voor het gerecht gedaagd “om Nederlanders over de ware motieven van CP'86 voor te lichten”. Dat heeft de Zwolse officier van justitie mr. W.J. ten Kate gisteren gezegd bij de behandeling van de zaak.

“We zijn zo voortvarend geweest omdat dit een hot issue is”, aldus Ten Kate. “We willen zeggen: mensen, kijk toch eens wat deze partij wil. Het is een racistische partij.” Ten Kate eiste tegen alle zes CP'86-leden twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens het verspreiden van discriminerende teksten.

De zes extreem-rechtsen, onder wie het Amsterdamse oud-gemeenteraadslid en CP'86-hoofdbestuurslid W. Beaux, werden eind februari opgepakt toen zij op een verkiezingsbijeenkomst in Almere folders, stickers en pamfletten verspreidden met teksten die volgens het OM discriminerend zijn en aanzetten tot haat jegens buitenlanders. Normaal duurt het vele maanden voor dergelijke strafzaken voor de rechter komen, maar het OM had nu tot ergernis van de verdediging van de zes haast gemaakt.

De zes, in leeftijd variërend van 19 tot 64 jaar, hadden in Almere affiches opgehangen met de CP'86 leus 'eigen volk eerst'; in folders en brochures van de partij die verspreid werden is sprake van 'onvoorwaardelijke terugzending van criminele en parasiterende vreemdelingen', worden verbanden gelegd tussen de aanwezigheid van buitenlanders in Nederland en hoge criminaliteitscijfers en figureren bijvoorbeeld afbeeldingen van een blanke jongen met de tekst 'Het is fijn blank te zijn'.

Officier van justitie Ten Kate probeerde aan te tonen dat in alle CP'86-teksten “de politiek van de suggestie” wordt beoefend. De teksten zijn zonder uitzondering onfatsoenlijk en beledigend, stelde hij. Wat de teksten niet expliciet zeggen, suggereren ze wel. Ten Kate: “Het Leitmotiv van CP'86 is actief racisme.”

Het centrale thema in het betoog van de verdedigers van de zes CP'86-leden luidt dat “wellicht de fatsoensnormen zijn overschreden” maar dat de extreem-rechtsen naar de wet geen discriminatie kan worden verweten. In de gewraakte teksten wordt immers gesproken van “buitenlanders, asielzoekers en vreemdelingen”, maar geen onderscheid gemaakt naar raciale kenmerken. De wet spreekt van ras en niet van nationaliteit. “Discriminatie van asielzoekers is niet strafbaar”, stelde verdediger mr. H. Anker. De CP'86 zegt niet dat alle vreemdelingen criminelen zijn, maar dat alle criminele vreemdelingen het land uitmoeten. “Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting”, aldus Anker, die verder vindt dat de rechtbank er rekening mee te houden heeft dat de pamfletten in verkiezingstijd zijn verspreid en dat daarom “een zekere felheid en ongenuanceerdheid” geoorloofd zijn.

Enkele van de CP'86-leden grepen hun recht op het laatste woord aan om de partijbeginselen uit te dragen. Beaux, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn zetel verloor, moest zich ook verantwoorden voor wapenbezit. In zijn auto werden eind februari volgens de politie van Almere een wapenstok en een kapmes aangetroffen. Volgens Beaux was het kapmes een simpele zaag. De wapenstok was slechts “een houten knuppel” die hij volgens eigen zeggen had aangeschaft “nadat de Utrechtse hoofdcommissaris Wiarda winkeliers had gezegd dat ondernemers een knuppel mochten dragen”.

Beaux bestreed dat de CP'86 een racistische partij is. Hij verdedigde de partijleus 'Eigen volk eerst': “Dat is geen racisme, maar etnisch protectionisme.” En hij vroeg zich af waarom de leus 'Black is beautiful' wel geoorloofd is, maar “waarom mensen niet trots mogen zijn op hun witte vel”. De rechtbank doet 25 april uitspraak.