KRO-voorzitter oefent geen invloed uit op inhoud programma's

HILVERSUM, 12 APRIL. KRO-voorzitter G. Braks verkeert in een lastig parket. Enerzijds moet hij staan voor zijn medewerkers die de omstreden reportage in het programma Reporter hebben uitgezonden. Anderzijds is hij prominent CDA'er, loyaal aan Brinkman. Journalisten van de KRO eisten gisteren dat hij opheldering verschaft.

De positie van een voorzitter van een omroepvereniging is niet eenduidig geregeld. Zijn verantwoordelijkheden verschillen per omroep. Zo heeft de voorzitter van de VPRO vrijwel geen stem in de dagelijkse leiding van het 'bedrijf'. Daarvoor is een directeur aangesteld. Bij de KRO geeft de voorzitter zowel leiding aan het 'bedrijf' als aan de vereniging.

Als voorzitter van een directieteam bemoeit de KRO-voorzitter zich direct met organisatie en programma-aanbod. Als voorzitter van de vereniging overlegt hij met - en legt verantwoording af aan - het bestuur, de raad van bijstand, de ledenraad en de afdelingsbesturen in het land waarvan de KRO er zeven telt.

Aan de positie van de voorzitter kan alleen het bestuur tornen, daarin bijgestaan door de Raad van Advies. Hierin hebben bij de KRO vertegenwoordigers van katholieke instellingen zitting, onder wie een lid van het CDA. Dit was J.P.R.M. van Laarhoven, maar deze heeft door drukke werkzaamheden zijn zetel verlaten. Binnen het CDA wordt nog gezocht naar een opvolger. Het bestuur vergadert elke maand met Braks, maar had vanmorgen nog geen actie ondernomen naar aanleiding van de reportage van Reporter.

De dagelijkse leiding van programma's en organisatie is bij de KRO gedelegeerd aan een directeur televisie, een directeur radio en een directeur 'coördinatie, beheer en uitgeverij'. De directeuren zijn de eerst verantwoordelijken voor de activiteiten in hun afdelingen. “Er is geen sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen voorzitter en directeur”, zegt een woordvoerder van de KRO. “De directeur blijft de eerst verantwoordelijke.” Onder de directeuren ressorteren hoofden van diensten. Voor 'informatie' op televisie is dat Ton Verlind, voor de actualiteitenrubriek Brandpunt (dat als een zelfstandige eenheid wordt gezien in de KRO-organisatie) Fons de Poel, die de titel van eindredacteur draagt. Directeur-televisie bij de KRO is Gerard Hulshof.

Zoals vrijwel alle omroepen heeft de KRO een programmastatuut dat de positie regelt van redacteuren en programmamakers ten opzichte van de directie. Het statuut regelt dat een directeur “tijdig” in kennis gesteld moet worden over programma's in verband met diens “eindverantwoordelijkheid”. De directeur beslist in laatste instantie of een programma al dan niet gewijzigd wordt uitgezonden. Hij heeft het recht een programma te wijzigen als dit in strijd is met de uitgangspunten van de KRO. Een redacteur of programmamaker kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de mediacommissie, een soort redactieraad. Volgens een woordvoerder van de KRO was de directeur televisie volledig op de hoogte van de uitzending van het gewraakte programma over het commissariaat van Brinkman.