Installatie raden verloopt rustig

AMSTERDAM, 12 APRIL. De installatie van de nieuwe gemeenteraden en deelraden in Nederland is tot vanmorgen zonder incidenten verlopen. Wel is op verscheidene plaatsen gedemonstreerd tegen het aantreden van raadsleden van CD, CP'86 en het Nederlands Blok.

In Utrecht hebben vanmorgen enkele honderden demonstranten het stadhuis geblokkeerd. Zij protesteerden daarmee tegen de installatie van vier extreem-rechtse raadsleden die per politieboot naar het stadhuis werden gebracht. De politie had driehonderd man op de been gebracht om de installatie ordelijk te laten verlopen. De korpsleiding hield er rekening mee dat het aantal blokkerende demonstranten kon oplopen tot duizend. In het stadhuis stond een peloton van de mobiele eenheid. Een bomverkenningseenheid kamde vanmorgen het stadhuis uit op zoek naar eventuele explosieven. De gemeentereiniging heeft de afgelopen nacht racistische leuzen zoals white power en hakenkruisen van de gevel van het stadhuis verwijderd.

De vier extreem-rechtse raadsleden hebben, in tegenstelling tot vier jaar geleden, besloten deze keer niet de nacht tevoren in het stadhuis door te brengen. De vier wilden “door de voordeur” van het stadhuis naar de raadszaal.

In Amsterdam is de installatie van de gemeenteraad rustig verlopen. Wel had de politie maatregelen genomen om problemen bij de installatie van vier extreem-rechtse raadsleden te voorkomen. Elke ingang van het stadhuis was geblokkeerd met containers, gestapeld in drie lagen. Politie te paard stond gereed om in te grijpen. Toegang tot de publieke tribune was alleen mogelijk na fouillering en op vertoning van een pasje. Voor het stadhuis demonstreerden ruim driehonderd mensen. De demonstratie verliep zonder incidenten.

De beëdiging van de 45 raadsleden in de hoofdstad werd door waarnemend burgemeester Genet onderbroken om extra aandacht te besteden aan de nieuwgekozen vier raadsleden van de CD. Nadat de overige 41 raadsleden de eed of gelofte hadden afgelegd en Genet een gedicht van Marsman had voorgelezen, richtte hij zich speciaal tot de vier CD'ers en las hun artikel 1 van de Grondwet voor, waarin het gelijkheidsbeginsel wordt verwoord.

De vier extreem-rechtse kandidaten in de hoofdstedelijke gemeenteraad zijn al om half acht vanmorgen onder politiebegeleiding het stadhuis binnengegaan. Ze hebben aangekondigd dat ze zich in tegenstelling tot hun voorgangers geheel gaan wijden aan het raadswerk en in alle raadscommissies willen gaan zitten.

Bij het kantoor van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg hebben vanmorgen zo'n driehonderd mensen gedemonstreerd tegen de installatie van twee leden van de CP'86 in de deelraad. De actie is rustig verlopen, aldus een woordvoerder van het stadsdeelkantoor.

In alle gemeenten worden vandaag de raadsleden geïnstalleerd die zijn gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart. In verscheidene gemeenten zijn voor vanmiddag en vanavond demonstraties aangekondigd tegen de installatie van vertegenwoordigers van CD en CP'86.