Hagemeyer ziet positieve winst- ontwikkeling

Tijdens de vanochtend gehouden persconferentie ter toelichting op het jaarverslag 1993 heeft bestuursvoorzitter A.H. Land van Hagemeyer verklaard dat de gang van zaken in de eerste maanden van het lopende jaar zich naar verwachting ontwikkelt.

Hagemeyer gaat er van uit dat een toename van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ook in 1994 mogelijk moet zijn. De totale winstontwikkeling zal positief worden beinvloed door het ontstaan van eerder bekend gemaakte bijzondere baten die in 1994 ongeveer 81 miljoen gulden aan het resultaat zullen bijdragen. De binnenkomende middelen zullen worden aangewend voor verdere acquisities, zoals de verwerving van een door ABN Amro gehouden 50 procents belang in de Britse elekrtotechnische groep Newey & Eyre.