Geen tumult, wel veel buttons bij inzweren CD-raadsleden

AMSTERDAM, 12 APRIL. Als alle andere Amsterdamse raadsleden de eed of de belofte hebben afgelegd, wendt burgemeester-voor-één-dag L. Genet het ernstige gezicht naar de vier leden van de fractie der Centrumdemocraten. Hij wijst naar de muur waarop artikel 1 van de grondwet staat geprojecteerd. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Deze vier, R. Enthoven, J. Fortuné, Y. Graman en W. van Sitteren wil hij er nog eens speciaal aan herinneren.

Of zij getrouw zullen zijn aan de grondwet, vraagt het inzweringsritueel. Even komt er geen geluid, alleen lucht uit de mond van Enthoven. Dan klinkt zijn “Dat beloof en verklaar ik.” Zijn drie partijgenoten vallen hem haastig bij.

Zo werden vanmorgen de vier nieuwe raadsleden voor de CD in Amsterdam ingezworen in de gemeenteraad. Zonder veel tumult eromheen - of het moeten de alomtegenwoordige buttons 'Geef racisme geen stem' zijn geweest en de enkele 'Kiss me, I'm Jewish'. Dan ging het vier jaar geleden nog ruiger toe, toen antifascistische demonstranten de pijp uit de mond van D66-wethouder Ten Have mepten bij de inzwering van - toen - twee raadsleden voor de CD en een voor deCP'86.

Het rumoer werd vanmorgen ver van het stadhuis gehouden door een grote politie-inzet. Tweehonderd agenten, deels te paard, hielden zich in en rond de Stopera op. De toegangswegen waren dichtgestapeld met containers, de Amstel werd bewaakt door politieboten.

Na de plechtigheid geeft Genet, voor deze eerste raadsvergadering van de nieuwe periode tot voorzitter benoemd, en gelijk voor een dag hoofd van de politie, gelegenheid tot feliciteren. In één beweging staan alle fracties naast hun stoel en valt ieder elkaar om de hals. De CD'ers blijven zitten, geven elkaar een hand. Alleen fotografen bekommeren zich om hen.

Ze zitten alle vier voor het eerst in de gemeenteraad. De twee CD'ers van de afgelopen raadsperiode kregen ruzie en gingen uiteen. Fractievoorzitter F. Hofman, die het vooral scheen te betreuren dat niemand hem aardig vond om de partij die hij vertegenwoordigde, bleef raadslid voor de CD. W. Bruyn stapte over naar de nog hardere CP'86. Bruyn was ook degene die zich indertijd uitsprak tegen artikel 1 van de grondwet - vandaar de speciale aandacht van Genet voor zijn opvolgers.

Na het kwartier wordt de vergadering hervat, waarbij de college-onderhandelingen van de afgelopen zes weken op de agenda staan. Terwijl fractievoorzitter E. van der Laan (PvdA) uitlegt waarom zijn partij blij is met een college van PvdA, VVD en D66, vallen de ogen van Fortuné toe. Ook Van der Laans opmerking dat de winst van extreem-rechts in Amsterdam relatief nog meevalt, kan hem niet wakker krijgen.

Pas bij het applaus dat een uur werkonderbreking voor de ambtenaren aankondigt, staan de vier op en gaan weg. De staking is in goede samenspraak met het gemeentebestuur georganiseerd om te protesteren tegen de vier zetels voor de CD, onder het motto 'Wie zwijgt stemt toe'.

Onder het gebeier van kerkklokken verklaart E. Abspoel, namens de gemeentesecretarie, dat de ambtenaren na lang zwijgen protesteren “omdat er grenzen zijn bereikt”. Er staan een paar honderd mensen rustig te luisteren achter een spandoek 'Nazi's rot op!' De politie, ook beplakt met anti-racisme buttons, staat in de zon toe te kijken.

Ook elders in de stad werden extreem-rechtse raadsleden ingezworen. Bij het kantoor van stadsdeel Zeeburg hebben vanmorgen zo'n driehonderd mensen gedemonstreerd tegen de installatie van twee leden van de CP'86 in de deelraad. De actie is rustig verlopen, aldus een woordvoerder van het stadsdeelkantoor.

Tijdens de plechtigheid las P. van Maastrigt (PvdA) namens de fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD een verklaring voor, dat deze partijen zullen proberen de politieke invloed van CP'86 in de komende periode tot een minimum te beperken. A. Dekker, een van de CP'86-leden, onderstreepte daarna ten overstaan van de deelraad dat hij zichzelf niet als racist ziet.

    • Bas Blokker