Forens kan stemmen op het station Utrecht CS

UTRECHT, 12 APRIL. Forenzen en andere reizigers die op 3 mei - de dag van de Tweede-Kamerverkiezingen - van huis zijn, kunnen in het Centraal Station in Utrecht hun stem uitbrengen.

Het stembureau in het station wordt in samenwerking met de NS-directie ingericht door de gemeente Utrecht. Het aantal Utrechtse kiesdistricten moet daarvoor van 23 tot 24 worden uitgebreid.

Voor kiesgerechtigden die wel willen, maar niet in het eigen kiesdistrict kunnen gaan stemmen zijn er twee oplossingen. In de eerste plaats is dat de 'onderhandse volmacht' op hun oproepkaart waardoor in plaats van de verhinderde kiezer een ander die in hetzelfde kiesdistrict woont de stem kan uitbrengen. De tweede mogelijkheid is het aanvragen van een 'kiezerspas' waarmee ook buiten het eigen kiesdistrict gestemd kan worden. De aanvraag van zo'n pas kan hetzij schriftelijk (tot 19 april), hetzij mondeling (tot 28 april) bij de gemeentesecretarie worden gedaan.

Een woorrdvoerder van de Kiesraad in Den Haag toont zich verheugd over het Utrechtse initiatief omdat deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen daardoor wordt gestimuleerd. Volgens de gemeente Utrecht maakt het stemmen in het Utrechtse NS-station of in het eigen kiesdistrict nauwelijks verschil omdat de politieke partijen vrijwel overal identieke kieslijsten hanteren. Alleen met D66 is dit minder het geval.