Dierenloterij

Redacteur Hans Steketee schrijft over de illegale Dierenloterij in Brazilië (NRC Handelsblad, 8 april) dat “zelfs de gerespecteerde leider van een nationale anti-hongercampagne, Herbert de Souza, toegegeven heeft een 'vergissing' te hebben begaan door 40.000 dollar van de gokbazen te hebben aangenomen zonder te denken aan de politieke consequenties.”

Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat de Souza ('Betinho' zoals hij liefkozend door de Brazilianen wordt genoemd) het geld voor eigen gewin heeft gebruikt.

Hij heeft als voorzitter van het bestuurt van ABIA - een instituut gericht op voorlichting over aids - in 1990 ingestemd met een 'schenking' van veertigduizend Amerikaanse dollars, afkomstig uit de illegale loterij. Deze schenking is geregeld door de gouverneur van Rio de Janeiro, Nilo Batista, lid van het bestuur van ABIA.

Om ABIA uit het faillissement te redden - de staat weigerde toen een cent te geven aan bestrijding van aids - accepteerde de Souza het geld voor ABIA. Nu is dit instituut gezond en gerespecteerd; het staat model voor wat burgers kunnen doen wanneer de staat in gebreke blijft.

De Souza is zelf drager van het HIV-virus, opgelopen bij een bloedtransfusie met besmet bloed. Hij lijdt aan hemofilie, evenals twee van zijn broers die in 1990 binnen twee maanden achter elkaar aan aids zijn overleden door transfusies met besemt bloed.

De Souza zei 6 april op een persconferentie: “het was fout dat geld voor ABIA aan te nemen. Maar ik heb gekozen om mensen te helpen leven.”