Coopers & Lybrand 11 pct meer winst

De accountants- en adviseursmaatschap Coopers & Lybrand heeft zijn netto resultaat in 1993 met 11,3 procent vergroot van 20,4 miljoen tot 22,7 miljoen gulden.

Daarmee is de winst na aftrek van de arbeidsvergoeding aan vennoten weer terug op het niveau van 1991 (22,6 miljoen gulden). De omzet groeide in 1993 licht van 681 miljoen tot 686 miljoen gulden. Het jaar ervoor was nog sprake van een omzetstijging met 5 procent. De bijdrage aan de omzet van accountantszijde binnen de Nederlandse maatschap bedraagt 466 miljoen ofwel 67,9 procent. De belastingadviseurs droegen 20,2 procent bij, gelijk aan 138 miljoen. Management consultancy was met 82 miljoen omzet goed voor 11,9 procent. De accountants- en adviesorganisatie schrijft de winstverbetering toe aan een vastere greep op de kosten, waaronder de arbeidskosten, nadat in 1992 de besparingen op dat gebied nog tegenvielen. Het aantal personeelsleden (voltijds) verminderde met 210 tot 3.718, werkzaam in 27 vestigingen in Nederland.

Een uitspraak over de resultatenontwikkelingen in 1994 durft de onderneming niet aan. De omzet zal licht groeien en winstverbetering moet vooral komen van kostenbesparende maatregelen.

Coopers & Lybrand is onderdeel van een wereldwijde organisatie met 66.000 medewerkers in 740 kantoren in 125 landen die in 1993 een omzet behaalde van 5,22 miljard dollar (9,9 miljard gulden).