Cellentekort Den Haag toegenomen

DEN HAAG, 12 APRIL. Het aantal heenzendingen van verdachten wegens het tekort aan cellen in het arrondissement Den Haag is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1993 van het arrondissementsparket dat vanmorgen werd gepresenteerd.

In het arrondissement werden vorig jaar 487 meerderjarigen heengezonden wegens het cellentekort. In 1992 waren dat er nog 311. Volgens het parket betekent dat echter niet automatisch dat een verdachte die is heengezonden niet wordt vervolgd en bestraft. Steeds meer personen krijgen een dagvaarding mee en ontkomen aan voorlopige hechtenis, de vrijheidsberoving die voorafgaat aan het rechterlijke vonnis.

Volgens het Haagse openbaar ministerie blijft het tekort aan cellen, ondanks een lichte verbetering op landelijk niveau, een nijpend probleem. Met het oog op het cellentekort gelden strengere criteria bij voorgeleidingen. Het aantal voorgeleidingen nam dan ook af. “In een aantal aantal gevallen wordt al een voorschot genomen op gebrek aan celruimte en blijft voorgeleiding achterwege”, staat in het jaarverslag.

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft inmiddels plannen ontwikkeld om de georganiseerde criminaliteit harder aan te pakken. Het accent is verschoven van de klassieke opsporingsmethoden naar het onderzoeken van geldstromen en van criminele organisaties. Officieren van justitie gaan zich steeds meer richten op civiele en financiële kennis om in een vroeg stadium inlichtingen over criminele organisaties op juiste waarde te kunnen schatten. Ook wordt internationaal steeds nauwer samengewerkt om de zware, georganiseerde misdaad te bestrijden.

Een belangrijke rol bij de bestrijding van die georganiseerde criminaliteit is weggelegd voor het zogenoemde kernteam Haaglanden, een samenwerkingsverband tussen de politieregio's Haaglanden en Hollands-Midden. Het kernteam houdt zich vooral bezig met de criminaliteit die vanuit Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied is gericht op Nederland.

Vorig jaar zijn onderzoeken gestart naar cocaïnelijnen tussen Zuid-Amerika en Nederland, het Colombia-kartel en een crimineel netwerk dat gespecialiseerd is in het witwassen van geld dat is verdiend met de handel in verdovende middelen. Een ander fenomeen dat in Haaglanden extra aandacht krijgt is de groeiende activiteit van Italiaanse criminele organisaties in Nederland.

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft vorig jaar in verschillende gevallen gebruik gemaakt van de zogenoemde Pluk-ze-wetgeving. Dat instrument geeft justitie sinds 1 maart 1993 meer mogelijkheden criminele organisaties hun wederrechtelijk verkregen winsten te ontnemen. Sinds de invoering daarvan werd in verschillende zaken beslag gelegd op een totaalbedrag van bijna een miljoen gulden.