Brinkman en JOVD

In NRC Handelsblad van 9 april wijdt Tijn Sadée enkele zinnen aan de geschiedenis van de JOVD.

Omdat mijn boek 'De Jonge Liberalen' in dit verband (als bron?) wordt genoemd, wil ik wijzen op enkele onjuistheden. Ofschoon Elco Brinkman inderdaad in 1969 de JOVD verliet, is in het boek geen 'afscheidsbrief' van hem te lezen. Het is onjuist dat hij zich in 1969 al aansloot bij 'de christen-democraten', nog afgezien van het feit dat een christen-democratische partij pas jaren later zou ontstaan. Verder weet Sadée dat in 1949 de statuten van de JOVD in de Pulchri Studio werden vastgesteld. In dat gebouw vond weliswaar de oprichting van de vereniging plaats, maar niet de vaststelling van de statuten. Dat gebeurde in het Utrechtse Hotel des Pays-Bas.

Onduidelijk is de passage over het conflict rondom Hans Gruijters. Het niet uitgelegde verband tussen de rel en de JOVD is dat Gruijters uit de jongerenorganisatie afkomstig was. Mede daarom waren bij de oprichting van D'66 verschillende JOVD-leden betrokken, onder wie de in het artikel geciteerde Reinier Heijting. Het ook door mij gebruikte citaat stamt niet uit 1966, maar is afkomstig uit een interview dat Jan Hoedeman afnam in 1993. De oorspronkelijke tekst luidt: “Alles wat zo rond 1965 niet leek op het modale AVRO-lid, werd het door het partijkader moeilijk gemaakt.”

    • Eddy M. Habben Jansen