Bij Sarah Lee/DE is in de nieuwe CAO (3600 ...

Bij Sarah Lee/DE is in de nieuwe CAO (3600 werknemers) afgesproken dat de lonen in 1994 niet zullen stijgen.

Per 1 januari 1995 gaan de lonen met 1 procent omhoog, waarna in oktober nog een verhoging van 0,5 procent zal worden doorgevoerd. De directie heeft toegezegd dat de komende twee jaar 40 jonge werklozen de plaats in kunnen nemen van werknemers die een jaar eerder met de VUT gaan. Daarnaast krijgen 80 werkzoekenden de mogelijkheid gedurende een jaar werkervaring op te doen. Daarna zal worden geprobeerd de betrokken binnen of buiten het concern aan een vaste baan te helpen. Bij Douwe Egberts staat nog een reorganisatie op stapel, die bijna 200 arbeidsplaatsen kost.