Bevriezing lonen deel werknemers van Shell

ROTTERDAM, 12 APRIL. Voor een deel van de werknemers van Shell Nederland op de vestigingen Moerdijk en Pernis is gisteravond een CAO-akkoord bereikt. De vakbonden hebben ingestemd met de eis van Shell om in de nieuwe CAO, die loopt tot 1 april 1995, de lonen te bevriezen.

Volgens Shell is er dit jaar geen ruimte voor loonsverhogingen, omdat de werknemers in 1993 (op basis van de vorige CAO) 4,5 procent extra salaris hebben gekregen. De gemiddelde CAO-loonstijging lag vorig jaar op circa 2 procent. De CAO geldt voor de 2000 werknemers die onder het niveau van middenkader zitten. In totaal werken er bij de vestigingen in Moerdijk (chemie) en Pernis (raffinage en chemie) nog circa 4.700 personeelsleden. Na afloop van de huidige reorganisatieronde bij deze vestigingen zal dat bestand zijn teruggebracht tot circa 3.700 werknemers. Shell Nederland had begin dit jaar 14.800 personeelsleden in dienst.

De directie van Shell Pernis/Moerdijk wilde aanvankelijk in de komende CAO al afspraken maken over de flexibeler inzet van personeel. Dat stuitte echter op verzet van de bonden die meer tijd eisten voor bestudering van de voorstellen. Shell zal nu uiterlijk 1 oktober een studie naar mogelijke maatregelen (beperken toeslagen, flexibeler dienstroosters, verlengen werktijd) voorleggen aan de bonden. “Wij zullen die voorstellen bespreken en begin januari 1995 met een reactie komen”, aldus een woordvoerder van de Industrie- en Voedingsbond CNV.

De Shell-directie heeft de vakbonden toegezegd mee te werken aan een onderzoek om te komen tot een regionaal coördinatiecentrum voor opleidingen in de (petro)-chemie in de Rijnmond. Zo'n centrum zou kunnen voorzien in een scholingsaanbod dat is afgestemd op de behoeften van de deelnemende bedrijven.

Ook kan het centrum zorgen voor de tijdelijke opvang en herscholing van werknemers die door reorganisaties hun baan verliezen.