Amerika tegen bouw van Duitse kernreactor

ROTTERDAM, 12 APRIL. De Amerikaanse regering heeft Duitsland verzocht zijn plannen voor de bouw van een onderzoeksreactor bij München die hoogverrijkt uranium gebruikt te herzien. De VS zien gebruik van uranium dat meer dan 90 procent verrijkt is als een ongewenst risico voor de verspreiding van kernwapens. Het materiaal is bij uitstek geschikt voor produktie van een kernbom.

De inspraakprocedures voor de bouw van de Duitse FRM-II-reactor beginnen volgende maand. Vooralsnog houdt de Duitse overheid vast aan haar plan om hoogverrijkt uranium (HEU) als neutronenbron in de reactor te gebruiken. Inzet van minder verrijkt uranium is technisch haalbaar, maar zou de kosten van de reactor onaanvaardbaar opvoeren. De Amerikanen hebben echter bekendgemaakt geen HEU te zullen leveren.

Van de ruim driehonderd onderzoeksreactoren die op dit moment mondiaal in gebruik zijn bevatten er 110 HEU. Nederland heeft er twee: de Hoge Flux-reactor van de Europese Unie bij Petten en de universitaire onderzoeksreactor van het IRI bij Delft. Onder president Carter is een streven op gang gekomen om het HEU in te ruilen voor uranium dat slechts 20 procent verrijkt is. Sindsdien wordt de Europese Unie onder krachtige Amerikaanse druk gehouden om de overstap naar minder proliferatie-gevoelige splijtstof te maken.

Het verweer van de Europese Unie is dat uranium van 20 procent verrijking nog steeds bruikbaar is voor kernwapens (de veilige grens ligt bij 10 procent) en dat het toezicht van IAEA en - vooral - Euratom voldoende garantie biedt tegen ongewenste verspreiding van het materiaal. Maar de VS kunnen hun wil opleggen omdat alleen zij nog HEU leveren voor civiele toepassing. Als Duitsland vasthoudt aan het gebruik van HEU, dan is het aangewezen op verrijking in Rusland of op gebruik van uranium dat uit ontmantelde kernwapens vrijkomt.