Vervolging van kinderporno wordt verscherpt

DEN HAAG, 11 APRIL. Minister Hirsch Ballin (justitie) gaat de kinderpornografie harder aanpakken.

Hij wil de strafbaarstelling voor mensen die zich schuldigmaken aan onder meer handel in kinderporno verscherpen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de bewindsman vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met een verscherping van de wet wil Justitie een betere bescherming bieden aan potentiële jeugdige slachtoffers. Volgens onderzoeken van Justitie naar strafzaken over kinderpornografie is het verschijnsel de laatste jaren in ernst en omvang toegenomen. Het gaat daarbij onder meer om videobanden, pornografische lectuur en foto's. Het vervaardigen, vervoeren of bezitten van kinderpornografie wordt strafbaar. De maximale straffen op het openlijk tentoonstellen en het verspreiden van kinderporno worden verhoogd van drie maanden gevangenisstraf en een geldboete van tienduizend gulden tot vier jaar en een geldboete van maximaal honderdduizend gulden. Dit betekent dat ook voorlopige hechtenis kan worden toegelaten.

De Leij van Akzo Nobel: “De regering heeft met het middelloon geen gelukkige schaats gereden. Natuurlijk hebben ze het volste recht om een discussie over de fiscale ruimte aan te gaan, maar in die discussie zijn ze te snel verzeild geraakt in termen van één bepaald stelsel.”