Rijk der Scythen door 140.000 mensen bezocht

AMSTERDAM, 11 APRIL. De tentoonstelling in de Amsterdamse Nieuwe Kerk Het Rijk der Scythen, die dit weekeinde voor het laatst te zien was, is een groot succes geworden. In een periode van bijna vier maanden hebben 140.000 mensen uit binnen- en buitenland de expositie van Scytische kunstvoorwerpen uit de Hermitage in St. Petersburg bezocht. De Nationale Stichting De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft dat bekendgemaakt. Er zijn 12.000 catalogi verkocht.

De stichting heeft van de opbrengst een bedrag van 125.000 gulden aan de Hermitage overgemaakt.