Omzet Roche loopt verder omhoog

De in Basel gevestigde Zwitserse chemie- en farmaciegroep Roche heeft over het eerste kwartaal van het lopende boekjaar (1994) de omzet met zes procent zien oplopen tot 3,73 miljard franc (bijna 5 miljard gulden). Indien de waardestijging van de franc ten opzichte van de dollar niet wordt meegerekend, was er zelfs sprake van een omzetstijging van 12 procent, zo deelde de directie vandaag mede.