Mislukte infiltratie

NIJMEGEN, 11 APRIL. Een 24-jarige Nijmeegse student heeft vandaag schriftelijk bij de ministers van binnenlandse zaken en justitie en burgemeester D'Hondt van Nijmegen opheldering gevraagd over het optreden van een plaatselijke agent van de Regionale Inlichtingen Dienst (RID), een onderafdeling van de BVD.

Deze agent, die al jaren bekend is als lid van de RID, zou zich hebben uitgegeven voor agent van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). De student werd thuis bezocht met de vraag of hij wilde infiltreren in “actieve politieke partijen en groeperingen, die zich bezighouden met brandstichtingen in winkels en die een bom hebben gelegd bij het huis van staatssecretaris Kosto.”