Mercedes Benz levert Fokker-voorlichter

ROTTERDAM, 11 APRIL. R. Klinkert wordt de nieuwe directeur voorlichting van vliegtuigfabrikant Fokker. Klinkert, nu nog werkzaam als PR-manager van Mercedes-Benz Nederland, wordt de opvolger van E. van Veen die begin dit jaar op staande voet moest vertrekken omdat hij door Fokkers raad van bestuur werd verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers.

Het staat nog niet precies vast met ingang van welke datum de nieuwe PR-man bij Fokker zal aantreden maar volgens betrouwbare bronnen zal dit al op betrekkelijke korte termijn zijn.

Klinkert (54) heeft 21 jaar gewerkt bij Mercedes Benz Nederland. Tien jaar lang werkte hij samen met ir. B. van Schaijk. De laatste is per 1 april benoemd als president-directeur van Fokker. Van Schaijk heeft daarvoor zijn functie als verkoopdirecteur Europa van Mercedes Benz vrachtwagens in Stuttgart opgegeven.

Met de benoeming van Van Schaijk heeft Deutsche Aerospace (Dasa), voor 51 procent aandeelhouder van Fokker, de greep op de in ernstige problemen verkerende Nederlandse vliegtuigfabrikant versterkt. De benoeming van een directeur voorlichting uit de Mercedes-stal past ook in dit streven. Dasa is evenals Mercedes Benz onderdeel van het industriële conglomeraat Daimler Benz. Van Schaijk volgde ir. R. van Duinen op die ad interim als bestuurvoorzitter van Fokker was opgetreden na het onverwachte vertrek van drs. E.J. Nederkoorn eind januari. Nederkoorn vertrok na een conflict met zijn collega's over het bij Fokker te voeren beleid.