Israel: 18.000 buitenlanders om werk Palestijnen over te nemen

TEL AVIV, 11 APRIL. De Israelische regering heeft gisteren besloten om de bezette gebieden voor onbepaalde tijd af te grendelen. Van Palestijnse is hier fel tegen geprotesteerd. Dat de regering van premier Yitzhak Rabin de afsluiting lang vol wil houden valt af te leiden uit de beslissing met spoed 18.000 arbeiders uit het buitenland aan te trekken.

Jeruzalem heeft bepaald dat Israelische bedrijven die na het wegvallen van de Palestijnen in moeilijkheden zijn geraakt in totaal 15.000 mensen mogen aantrekken uit Thailand en Oosteuropese landen; nog eens 3.000 buitenlanders mogen in de Israelische landbouw komen werken. Uit de bouwwereld wordt druk op de regering uitgeoefend het aantal buitenlandse arbeiders in de bouw tot 30.000 te verdubbelen om de Palestijnen uit de bezette gebieden te vervangen.

Er werken in Israel reeds 5.000 buitenlandse arbeiders, voornamelijk in de bouw. Israelische economen vrezen dat het tekort aan arbeidskrachten in de bouw de extravagant hoge prijzen van huizen en appartementen dit jaar tot tegen de twintig procent zal opdrijven. Als gevolg daarvan zal de rond tien procent per jaar schommelende inflatie ook weer omhoogschieten.

De buitenlandse arbeiders die in Israel te werk zullen worden gesteld krijgen verblijfsvergunningen van slechts een half jaar, die met een half jaar kunnen worden verlengd. Israel zal er scherp op toe zien dat de buitenlanders zich niet in de joodse staat vestigen en heeft in het verleden bewezen niet te aarzelen buitenlanders van wie de werkvergunning is verlopen over de grens te zetten.

De directe aanleiding tot de 'absolute' afgrendeling van de bezette gebieden is de jongste bomaanslag van de Hamas in Afula, waarbij vorige week acht mensen werden gedood. Israelische opperofficieren hebben het afgelopen weekeinde ondanks de afsluiting voor “toename van de Palestijnse terreur” gewaarschuwd.

Ook premier Rabin wees vanmorgen in een radiovraaggesprek op het grote gevaar dat dreigt van de zijde van “Palestijnse zelfmoordterroristen”, Hamas en de Islamitische Jihad. “Dat kenden we drie jaar geleden nog niet. Het is net als met Hezbollah in Libanon”, zei hij.

In de ministerraad zeiden enkele ministers gisteren dat Israel nog steeds verantwoordelijk is voor de bezette gebieden en uit dien hoofde ook voor het welzijn van de Palestijnse bevolking. Zij suggereerden een fonds in het leven te roepen om de loonderving van circa 70.000 Palestijnen te compenseren. Werkloosheid en armoede in de bezette gebieden, waarvan een deel, de Gazastrook en het district Jericho binnenkort beperkte bestuursautonomie zullen krijgen, is volgens hen een recept voor sociale onrust, politieke instabiliteit en terreur. In ieder geval krijgt de Palestijnse bestuursautonomie onder dergelijke omstandigheden meteen met enorme problemen te maken.

De praktijk van de verschillende afsluitingen van de bezette gebieden - uitsluitend om veiligheidsredenen - wijst uit dat de 'grenzen' altijd weer voorzichtig open gaan omdat Israel in hoge mate op goedkope Palestijnse arbeid is aangewezen. Ook al is er sprake van een drastisch besluit door 18.000 buitenlanders toestemming te geven in Israel te werken, er blijven nog altijd zo'n 50.000 arbeidsplaatsen bij voortduring van de afgrendeling onbezet. Wie zal de straten vegen, de borden wassen, het vuil ophalen? Voor deze diensten worden geen buitenlanders naar Israel gehaald. Het is dan ook te verwachten dat met de toepassing van scherpere criteria - leeftijd, familiestatus etc. - over niet al te lange tijd de Palestijnen die al jaren in Israel werken weer naar hun werk zullen kunnen terugkeren, temeer daar de buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk komen.

De afgrendeling van de bezette gebieden van Israel heeft scherpe Palestijnse kritiek opgeroepen. Volgens Palestijnse economen is dit in strijd met het Israelische standpunt dat de grenzen met de Palestijnse bestuursautonomie open moeten zijn.