HSS Holding bleef in verlies steken

Het met aandelen ter beurze van Amsterdam genoteerde Holland Sea Search Holding (HSS) heeft bekendgemaakt dat de omzet vorig jaar is gestegen van 9,6 miljoen tot 20,3 miljoen gulden.

Deze vooruitgang was vooral te danken aan de omstandigheid dat de aardgasproduktie een hoogtepunt bereikte met 119 miljoen kubieke meter omdat voor het eerst kon worden geprofiteerd van een vol jaar produktie uit het Markham-veld. Dit gasveld zal - naar een huidige schatting - tot tenminste het jaar 2010 commercieel expoitabel blijven, zo bericht HSS. Dit betekende een produktietoename van 129 procent ten opzichte van 1992. De resultaten werden echter negatief beïnvloed door de zwakke gasprijzen die vorig jaar een historisch dieptepunt bereikten.

Het boekjaar 1993 vertoont een negatief totaal resultaat van 16,8 miljoen gulden. In het daaraan voorafgaande jaar was er bij HSS een verlies van 4,1 miljoen gulden.