GPV: Brinkman verdient respect

De gekwelde lijsttrekker van het CDA, L.C. Brinkman, kreeg in het weekeinde steun uit onverdachte hoek. GPV-lijsttrekker G.J. Schutte nam het zaterdag in Kampen, waar zijn partij de verkiezingscampagne opende, onvoorwaardelijk voor zijn collega op. 'Onchristelijk en inhumaan'', noemde hij de wijze waarop de pers omsprong met Brinkman.

De overheid staat, volgens de GPV'er, in dienst van God. “Daarom beschikt zij over specifieke bevoegdheden en heeft ze aanspraak op respect en vertrouwen. Het luistert echter wel zeer nauw hoe de overheid met haar taken omgaat. De geloofwaardigheid is de laatste tijd sterk ondermijnd. Ons doel is om een overheid geloofwaardig te maken”, zo sprak Schutte vanaf de kansel van de Bovenkerk in Kampen honderden partijgenoten toe.

De kleine confessionele partij moest de afgelopen kabinetsperiode machteloos toezien hoe zaken met een religieus/ethisch fundamentele betekenis, zoals euthanasie, werden geregeld. Schutte zorgde als fractieleider van de tweemansfractie van het GPV in de Tweede Kamer vaak voor een gezagvolle inbreng, maar kon onwenselijke besluitvorming desondanks ook niet voorkomen. De GPV zal blijven strijden om deze onderwerpen in Den Haag bespreekbaar te houden. “Wetgeving die het actief doden van menselijk leven mogelijk maakt, vormt een voortdurende aanklacht tegen de samenleving en zal dus nooit van de agenda verdwijnen voordat zij zelf verdwijnt”, aldus Schutte.

De GPV komt volgens de laatste opiniepeilingen uit op drie zetels. Ze vindt het echter nog veel te vroeg om te feesten. “De christelijke politiek moet worden versterkt. Er moet een signaal richting het CDA gaan dat niet misverstaan kan worden. Een samenleving zonder God is een samenleving in ontbinding. Als dat gerealiseerd wordt, kan het feest worden op drie mei. Met de derde man erbij.”

Het werd even stil in de hervormde kerk, maar toen gebeurde er iets wat eigenlijk niet hoort: een daverend applaus weergalmde door het gebouw. Het gospelkoor zette het nummer 'We beheld His glory' in. (KG)

    • Koen Greven
    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink