Daling omzet en winst Friesland Frico Domo

LEEUWARDEN, 11 APRIL. Zuivelcoöperatie Friesland Frico Domo heeft in 1993 een omzet behaald van 3,8 miljard gulden. In 1992 was dat 4 miljard. De netto winst bleef nagenoeg gelijk: 22 miljoen, tegen 22,8 miljoen in 1992.

De omzetdaling is een gevolg van de sluiting van de twee kaasfabrieken in Tuk en Oosterzee en van teruglopende omzetten in de Europese landen. Het concern bevindt zich in een grote reorganisatie die tot een kostenbesparing moet leiden van 90 miljoen gulden in 1995.

Als gevolg van de saneringsoperatie verdwijnen in Nederland tussen de 1200 en 1300 banen. Deze zomer sluit de zuivelfabriek in Warga zijn deuren, waardoor 300 arbeidsplaatsen verdwijnen. De produktie van consumptiemelk gaat over naar de vestiging in Groningen. De reorganisatie moet leiden tot een betere concurrentiepositie van de onderneming.

Bij Friesland Frico Domo werken in Nederland 3400 mensen; in het buitenland 2170. Na de reorganisatie blijven in Nederland 2800 arbeidsplaatsen over. Het aantal aangesloten leden/veehouders daalde licht, van ruim 5300 in 1992 tot 4985 in 1993. Zij leverden 1771 miljoen kilogram melk aan (in 1992 1825 miljoen) en ontvingen daarvoor een bijna even hoge prijs als in 1992 (82,23 cent per kilogram melk tegen 82,29 in 1992). Het zuivelconcern zit daarmee op vrijwel hetzelfde niveau als de 'vrije' fabrieken. De omzet van de vestigingen van de zuivelcoöperatie in het buitenland, met name in het Verre Oosten, steeg met 15 procent. In het buitenland wordt verdere groei verwacht.