Bonden: bankroet dreigt voor Lijnco

GRONINGEN, 11 APRIL. De problemen bij Speciaaldrukkerij Lijnco in Groningen, fabrikant van kettingformulieren, zijn zo ernstig dat de onderneming afstevent op faillissement. Dat zeggen bij het bedrijf betrokken vakbonden.

Het bedrijf (335 werknemers) kan volgens de bonden alleen overleven als het in sterk afgeslankte vorm verder gaat en een fusiepartner vindt. Plaatsvervangend directeur drs. K. Keestra van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, aandeelhouder in Lijnco, noemt de situatie van het bedrijf “zeer zorgwekkend”. Van de andere twee aandeelhouders is de participatiemaatschappij NPM inmiddels opgestapt, terwijl de beleggingsinstelling Noro “nog slechts zijdelings betrokken is”.

Momenteel wordt met de banken overleg gevoerd over de mogelijkheden tot overleving van Lijnco. Er zouden contacten zijn met een Nederlandse partner die met het bedrijf zou willen samengaan.

De zorgwekkende toestand van het bedrijf, ooit met ongeveer 700 werknemers de grootste werkgever van de stad Groningen, is een gevolg van concurrentie van andere drukkers, vooral buitenlandse. Bovendien lijdt de onderneming onder de verminderde vraag naar kettingformulieren; steeds meer computergebruikers zijn overgestapt op laser- en andere soort printers waarvoor gewoon losse vellen papier worden gebruikt.

De Grafische Bond CNV en Druk en Papier FNV verwijten het management van Lijnco onvoldoende op de veranderingen te hebben ingespeeld en te rooskleurige prognoses te hebben verstrekt. K. Heinen (Grafische Bond CNV): “De zaken zijn te lang mooier voorgesteld dan ze waren. De werknemers is door de directie, tegen beter weten in, zand in de ogen gestrooid.”

Geringe flexibiliteit bracht het bedrijf de afgelopen vijf jaar in de rode cijfers, stellen de bonden. Er werd in die periode een verlies geboekt van ruim elf miljoen gulden. In 1991 en 1992 volgden saneringsoperaties, waarbij 180 arbeidsplaatsen werden geschrapt.

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) probeert nu een koers uit te stippelen. “We zijn bezig met het maken van een analyse hoe het mis kon gaan en zijn tegelijkertijd bezig met een overlevingsplan”, aldus Keestra. Hij zegt nog perspectieven te zien. Voorwaarde is wel dat Lijnco de produktie van bulkkettingformulieren afstoot en zich meer gaat richten op 'specialiteiten'.

Als Lijnco bankroet komen 335 werknemers op straat te staan. Geld voor een sociaal plan heeft de onderneming niet, zodat de werknemers een beroep moeten doen op het garantiefonds van de bedrijfstak. Afhankelijk van leeftijd en dienstjaren kunnen de Lijnco-mensen gedurende een bepaalde periode een aanvulling van 95 procent op hun laatstverdiende loon ontvangen.