Bank: welvaart Zuid-Amerika spreiden

GUADALAJARA, 11 APRIL. Het herstel van de economische groei in Zuid-Amerika zal een tijdelijke zaak blijken te zijn, tenzij de welvaart over een groter deel van de bevolking gespreid . Dat zegt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB) in haar jaarverslag. In 1993 steeg het bruto nationaal produkt in de regio met 3,3 procent. Deze groei komt bovenop de stijging van 2,9 procent die in 1992 werd gerealiseerd en de 3,7 procent groei in 1991.

De Ontwikkelingsbank houdt deze week haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mexico.

In haar jaarverslag breekt de bank een lans voor een betere spreiding van de economische welvaart. De dalende inflatie en de toestroom van buitenlands kapitaal onderstrepen het herstel van het vertrouwen in de regionale economie, aldus de bank. Maar dat is niet het enige dat het beeld bepaalt. De armoede percentages blijven onveranderd hoog en de inkomensverdeling is nog steeds onevewichtig, zo waarschuwt het verslag.

“Economische groei en modernisering van de economie kunnen niet op peil blijven bij het ontbreken van politieke en sociale stabiliteit, die op zijn beurt weer afhankelijk is van een eerlijker verdeling van de voordelen van de economische groei.”

De waarschuwing in het verslag komt op een opmerkelijk moment: een paar maanden na een boerenopstand in Mexico. “Het is tijd dat Latijns Amerika zijn aandacht verlegt naar het oplossen van sociale problemen”, aldus bestuursvoorzitter Enrique Iglesias van de IADB.

Tijdens de vergadering van de aandeelhouders van de bank moeten ook besluiten worden genomen over een verhoging van het aandelenkapitaal en de wens van de Amerikaanse regering om een vetorecht te handhaven. De verhoging van het kapitaal met 40 miljard dollar tot 100 miljard dollar lijkt geen problemen op te leveren, maar het behoud van de Amerikaanse vetomacht des te meer. De kapitaalsverhoging is nodig om de bank in staat te stellen haar kredietgroei van 7 miljard dollar per jaar te kunnen handhaven.

De Amerikanen willen hun aandelenbelang (nu iets meer dan 34 procent) verminderen, zodat Japan en Europa een groter belang kunnen krijgen, maar wil zijn vetorecht wel handhaven. Het vetorecht stuit op weerstand bij een aantal Latijnsamerikaanse landen. (Reuter)