Verkiezingen in deelraden zijn geldig ondanks illegalen

AMSTERDAM, 9 APRIL. De deelraadsverkiezingen die op 2 maart in Amsterdam zijn gehouden, worden niet ongedaan gemaakt. Dat heeft de Raad van State gisteren bekendgemaakt.

Een inwoner van Amsterdam had de Raad gevraagd uitspraak over deze verkiezingen te doen, omdat is gebleken dat illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen hierbij ook stemrecht hadden. Kort voor de deelraadsverkiezingen werd bekend dat iedereen van 18 jaar en ouder met een woonadres in een van de stadsdelen, daar mocht stemmen. Ongeacht of hij of zij hier met een verblijfsvergunning woonde.

Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld het kiesrecht voor de deelraden te beperken tot Nederlanders en buitenlanders die langer dan vijf jaar legaal in het land verblijven. Maar onder druk van de stadsdelen is die beperking door de gemeenteraad teruggedraaid. De deelraden wilden een zo hoog mogelijke opkomst van allochtonen bij de verkiezingen. Het risico dat illegalen aldus ook zouden kunnen stemmen of zelfs gekozen worden, is op de koop toe genomen, zo zei fractievoorzitter A.L. van der Stoel van de VVD.

Haar partijgenoot in de Tweede Kamer, J.G.C. Wiebenga, heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan minister Van Thijn (binnenlandse zaken) - die als burgemeester van Amsterdam indertijd liever het risico van 'illegale' stemmen had uitgebannen. Van Thijn antwoordde dat voor de deelraden een overgangsregeling geldt die het mogelijk maakt tot 1996 af te wijken van de nieuwe Gemeentewet. Bij de volgende deelraadsverkeizingen, in 1998, is de mogelijkheid dus uitgesloten. “Het is dus eens maar nooit weer”, aldus de minister.