Specialisten

Quirien van Koolwijk suggereert dat het dienstverband de oplossing is voor samenwerkingsproblemen bij medisch specialisten (NRC Handelsblad, 31 maart).

Dit is echter geenszins het geval. Samenwerkingsproblemen komen bij specialisten in dienstverband ten minste even vaak voor als bij vrij-gevestigden. Ook dan kan een directie niet 'snel en efficiënt orde op zaken stellen'. Dit heeft niets te maken met de contractuele relatie tussen ziekenhuis en specialist. Het heeft wel te maken met de aard van het beroep en de bijzondere positie van de specialist ten opzichte van de klanten van het ziekenhuis; de patiënt bezoekt immers de dokter en niet de directeur.

Om problemen zoals in de maatschap gynaecologie in het Elkerliekziekenhuis te voorkomen, is het veel belangrijker om een goed functionerende medische staf te hebben met een door de directie geaccordeerd stafreglement, waarin bepalingen zijn opgenomen ter voorkoming en hantering van conflicten inclusief sancties bij niet-naleving. Uiteraard gelden deze bepalingen zowel voor vrij-gevestigden als specialisten in dienstverband.