SHV boekt recordwinst van 613 mln

ROTTERDAM, 9 APRIL. Het energie- en detailhandelsconcern SHV te Utrecht, het grootste niet aan de beurs genoteerde concern in Nederland, heeft over 1993 een recordwinst van 613 miljoen gulden geboekt. Dat is 12 procent meer dan de 545 miljoen gulden die het voorgaande jaar werd geboekt.

Eind januari meldde SHV Holdings nog te rekenen op een winst die “ongeveer gelijk” zou zijn aan die over 1992. In september ging het concern zelfs nog uit van een winstdaling over 1993.

Jhr. C.G.C. Hooft Graafland, secretaris van de vennootschap, schrijft die verkeerde taxatie toe aan het ontbreken van voldoende zicht op de resultaten in de laatste maanden van 1993. De Makro-groothandels, verantwoordelijk voor het grootste deel van de SHV-inkomsten, behalen een belangrijk deel van hun omzet aan het eind van het jaar. Ook de gasbedrijven van SHV (Calor en Pirmagaz) draaiden aan het eind van het jaar boven verwachting. De totale omzet van het concern steeg van 19 miljard gulden naar 22 miljard, eveneens een record.

De acht familie-aandeelhouders krijgen door de groei van de concernwinst meer geld in het handje. Een van de aandeelhouders is de familie Fentener van Vlissingen die een meerderheidsbelang in SHV heeft. De winst bestemd voor eigen aandeelhouders gaat omhoog van 309 miljoen naar 332 miljoen gulden. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend van 27 gulden (was 25 gulden) per aandeel van nominaal 100 gulden uit te keren. Het jaarverslag wordt op 4 mei gepubliceerd.

SHV wordt geleid door P. Fentener van Vlissingen (52). Per 1 juli zal de onderneming, als de aandeelhouders daarmee instemmen, een andere formele structuur krijgen, waardoor meer bevoegdheden naar de twee divisies zullen worden gedelegeerd en Fentener van Vlissingen een minder actieve rol krijgt. De energiedivisie wordt omgevormd in een aparte vennootschap, SHV Energy NV, die geleid zal worden door drs. P.C. Klaver. Medebestuurders worden drs. W. Peek en drs. A.J. Rijnvis, die nu al het managementteam van de energiedivisie vormen. De groothandelstak wordt omgezet in SHV Makro NV. Voorzitter hiervan wordt ir. F. Schukken, die de dagelijkse leiding zal delen met drs. J.P. Fokker, drs. M.P.M. de Raad en drs. J. Visser. Fentener van Vlissingen blijft vooralsnog voorzitter van SHV Holdings, in welke functie hij zich meer op strategie en representatie zal richten.