Nieuwe CAO voor DSM, geen staking

HEERLEN, 9 APRIL. De stakingsacties die de Industriebond FNV morgen bij het chemieconcern DSM wilde uitroepen, zijn van de baan. Gisteren bereikte de DSM-directie met de vakbonden een akkoord over een nieuwe tweejarige CAO voor de negenduizend medewerkers van DSM. De onverwachte doorbraak in de onderhandelingen tussen het bedrijf en de bonden kwam tot stand nadat met name overeenstemming was bereikt over de zogeheten volcontinudienst.

Afgesproken is dat er een vijfploegendienst komt met een effectieve werkweek van 33,6 uur. Daarnaast hebben werknemers nog maar vier dagen per jaar de verplichting extra op te komen voor cursussen en dergelijke. In het systeem dat nu nog bestaat, kunnen werknemers verplicht worden acht dagen per jaar extra op te komen. Bovendien moet personeel in de volcontinudienst vaak extra opkomen ter compensatie van dagen dat men ziek was. Daardoor is er in de huidige situatie volgens de bonden geen sprake van een normale vijfploegendienst met een werkweek van 33,6 uur.

DSM-werknemers die niet in de volcontinudienst werken, krijgen er twee ingeroosterde atv-dagen bij. Alleen in het tweede loopjaar van de CAO wordt enige loonsverhoging gegeven: 1 procent op 1 april volgend jaar en 0,5 procent per 1 juli.

Een woordvoerder van de Industriebond FNV gaf toe dat zijn bond niet helemaal bereikt heeft wat hij wilde. Wel is er volgens de bonden sprake van een zodanige verbetering ten opzichte van de huidige situatie, dat de onderhandelaars akkoord zijn gegaan.