Nieuw parlement Moldavië stemt voor aansluiting bij GOS

MOSKOU, 9 APRIL. Het nieuwe parlement van Moldavië heeft zich in grote meerderheid uitgesproken voor aansluiting bij het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

Met tachtig tegen achttien stemmen ratificeerde het parlement de aansluiting. De regering had bij monde van premier Sangheli sterk aangedrongen op de ratificatie om het land uit het economische dal te halen. Nationalisten noemden het besluit “een ramp”.“Deze daad betekent verlies van soevereiniteit en onafhankelijkheid”, aldus een parlementslid van het Moldavische Volksfront. Moldavië, een voornamelijk agrarisch land met een bevolking van ruim vier miljoen mensen werd in 1991 onafhankelijk maar is voor wat betreft aanvoer van olie en aardgas geheel aangewezen op Rusland en de Oekraïne. (Reuter)