IRT en rechtbank Amsterdam

In NRC Handelsblad van 1 april deed Marcel Haenen in een artikel over het rapport van de commissie Wierenga inzake de opheffing van het Interregionaal rechercheteam, verslag van een gesprek met mr. P.L. Michels, vice-president van de Amsterdamse rechtbank.

Uit dat artikel kan ten onrechte de indruk ontstaan dat collega Michels ook het standpunt weergaf van de strafrechters binnen de rechtbank. Ik hecht eraan die mogelijke indruk weg te nemen. Collega Michels heeft gesproken op persoonlijke titel en niet mede namens de strafrechters of andere rechters van de rechtbank. De Amsterdamse rechtbank acht het niet opportuun thans met enige standpuntbepaling met betrekking tot het IRT-rapport naar buiten te komen.