Indie recent

Hans Buiter: Nederlands-Indië (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling

160 blz., geïll., Kosmos-Z&K 1993, ƒ 24,90

Historicus Hans Buiter kiest in zijn korte historische overzicht van Nederlands-Indië tussen 1830 en 1949 een verrassend perspectief: de gevolgen van het koloniale beheer der Nederlanders voor Indië en het latere Indonesië. Economie, politiek en bestuurlijke activiteiten plaatst hij tegen de achtergrond van een koloniale mogendheid die een kolonie wenst te beheren, met alle gevolgen van dien. Dit leidt tot een helder beeld van Nederland als imperialistische natie in den Oost. Tegelijkertijd schetst hij de ontwikkeling van het eilandenrijk van Nederlandse provincie tot onafhankelijke republiek.