Indie ramsj

J. de Kadt: De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen

Van Oorschot 1989, van ƒ 34,90 voor ƒ 14,90. De Slegte

“We hebben in ons land buitengewoon veel 'Indië-kenners',” constateert De Kadt vilein. “Het spreekt vanzelf dat degenen die daar geruime tijd zijn geweest, en die kunnen meepraten over baboes, het sjacheren om een bos pisang, (...) de wilde prauwenvaart, de rijsttafel (...) tot de deskundigen gerekend kunnen worden. Maar men moet nooit vergeten dat al deze zaken op zichzelf geen politiek oordeel waarborgen, noch waarborg zijn voor een juist politiek oordeel.” De Kadt was een van de weinigen die inzagen dat Nederland zelf zijn kansen in het nieuwe Indonesië verspeelde. Hij schreef zijn boek in 1949, na de tweede politionele actie.