Indie ramsj

L.G.M. Jaquet: Minister Stikker en de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië

Martinus Nijhoff 1982, van ƒ 45.- voor ƒ 6,95. De Slegte

Deze uitgebreide studie behandelt het Indonesië-beleid van minister van buitenlandse zaken D.U. Stikker van augustus 1948 tot juli 1949 tijdens het kabinet Drees-Van Schaik. Het is een cruciale periode in twee dramatische decennia die duurden van 1942 (de Japanse inval in Indië) tot 1962 (de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië). Tijdens Stikkers ministerschap werd de beslissing genomen tot de soevereiniteitsoverdracht. Zijn gematigde standpunt weerhield Nederland in december '48 niet van een tweede politionele actie. Stikker gaf ten slotte toe aan Amerikaanse druk toen hem duidelijk werd dat langduriger verzet tegen een snelle dekolonisatie zou leiden tot een isolement van Nederland in de Westerse wereld.