Indie ramsj

J.J.P. de Jong: Diplomatie of strijd. Het Nederlandse beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947

Boom Meppel 1988, van ƒ 72,50 voor ƒ 29,90. Van Gennep Amsterdam

Den Haag anno 1945 had geen idee, schrijft De Jong “van de internationale machtsverschuivingen die tussen 1940-1945 hadden plaatsgevonden” en wist niet goed wat te doen in Nederlands-Oostindië. Daar liepen de levens van honderdduizenden (Indische) Nederlanders en Chinezen gevaar. Miljoenen jonge nationalisten liepen te hoop tegen de kolonisatoren en ook de Indonesische republikeinen hadden moeite hen in toom te houden. “Een indringende kroniek van de worsteling van beide partijen met elkaar en vaak met zichzelf”, aldus Michiel Hegener in deze krant.