Indie ramsj

Soetan Sjahrir: Indonesische overpeinzingen

De Bezige Bij 1987, van ƒ 22.- voor ƒ 9,90. Van Gennep Amsterdam

Een van de gematigde nationalisten met wie de Nederlandse regering in 1945 overlegde was Soetan Sjahrir. Hij stond niet afwijzend tegenover het Westerse gedachtengoed. “Die zo hooggeroemde Oosterse wijsheid en religie maakten dat wij niet begrepen dat wij tot het laagste gezonken zijn waartoe een mens kan vallen: slavernij, tot de eeuwige onderwerping (aan de natuur). Ik ben ervan overtuigd dat alleen het Westen (...) het Oosten van zijn slavernij kan verlossen.” Kousbroek roemt het boek van deze voorvechter van de onafhankelijkheid. Hij schreef daarover: “Wat op mij altijd de meeste indruk maakt zijn details waaruit blijkt hoe de gekoloniseerden de dagelijkse werkelijkheid van de koloniale samenleving ondergingen.”