Indie ramsj

J. van Goor (red.): Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië

HES 1986, van ƒ 39,50 voor ƒ 12,50. De Slegte

Acht artikelen over de Nederlandse expansie in de Indonesische Archipel in het laatste deel van de negentiende eeuw. Aan bod komen onder meer de Lombok-expeditie, de krijgsmacht, zending en bestuur op Midden-Celebes, de Indische goudmijnbouw, de expansie van het Nederlands gezag op Ceram. Het Nederlandse optreden, zo luidt de conclusie, week niet veel af van wat in het algemeen imperialisme wordt genoemd.