Indie ramsj

J. van Goor: Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld

HES 1982, van ƒ 47,50 voor ƒ 16,90. De Slegte

In dit boek worden drie verschijningsvormen behandeld waarin de Europeanen zich buiten Europa hebben gemanifesteerd. De Griek Constantijn Phaulkon vervulde omstreeks 1680 de rol van minister van buitenlandse zaken in Thailand, terwijl de Arabier Said Abdullah aan het eind van de 19de eeuw adviseur was van de laatste vorst van Lombok. Beiden speelden een grote rol in het contact tussen Europeanen en Aziaten. Naast deze politieke figuren is als type gekozen voor predikanten in een boeddhistische cultuur. Als derde type treedt de bestuurder in de pre-koloniale staat op.