Herdenking (2)

Maarten Mourik wijst er terecht op dat de Duitsers zich niet zelf van het nationaal-socialisme hebben bevrijd.

Is het waarschijnlijk dat zij, als zij de oorlog niet militair verloren hadden dankzij de offers van de geallieerden, niet zouden zijn doorgegaan met hun verderfelijke ideologie, niet heel Europa zouden hebben 'schoon' gemaakt van individuen die niet behoorden tot het verheven Germaanse ras? Onze jaarlijkse nationale herdenking houdt trouwens niet alleen verband met de bevrijding van het nationaal-socialisme, wij herdenken hen die gevallen zijn en het verdriet daardoor veroorzaakt. Op de Grebbeberg ziet men de rijen kruisen op de graven van de gesneuvelde militairen. In steden en dorpen trok een vreemd leger binnen, ons werden maatregelen opgelegd van overwinnaars over overwonnenen. Bijna 50 jaar geleden zag ik vreemde tanks en vreemde soldaten langs mijn ouderlijk huis gaan en dat zal ik nooit vergeten: het zo diep gevoelde verlies van onze vrijheid.

    • E.T.B. Willing-Versteegh