Geen paniek

“Ik ben absoluut niet verbaasd”, verklaarde oud-wereldkampioen Hans Kreijns naar aanleiding van de zware nederlaag van Nederland tegen Noorwegen vorige week in Den Briel. De fanatieke Vikingen grepen met beide handen deze mogelijkheid aan om zich te revancheren voor de door hen verloren finale in Chili '93. De huidige Bermuda Bowl-houders dolven in een wedstrijd over 96 spellen met 405-529 het onderspit. Kreijns en non playing captain Jaap Trouwborst waren het er desondanks over eens dat het pak slaag voor Oranje geen reden tot paniek hoeft te zijn. “Kijk”, zegt Trouwborst, “de jongens hadden na het wereldkampioenschap besloten een jaartje rustig aan te doen. Na een langdurige en intensieve periode van trainen en wedstrijden, gingen ze zich weer eens wijden aan andere belangrijke zaken in het leven: gezin en werk bijvoorbeeld. Dat de resultaten dan nu even terug lopen is voor mij dan ook geen verrassing.” Kreijns sluit zich daar bij aan: “Je mag niet vergeten dat het winnen van het wereldkampioenschap een ongelofelijke prestatie is geweest, die heel veel energie kostte. Een terugval daarna, is niet meer dan logisch.” Toch viel er nog heel wat te genieten in de oude vestingstad. Organisator Jaques Oomen, een bridgegekke aannemer met nogal wat belangen op de Zuidhollandse eilanden, was er alles aan gelegen om het thuisfront op een flitsende show te trakteren. Bridge moet volgens hem weg uit de elitaire sfeer en 'de straat op'. In dat beeld paste 's lands eerste bridgerie (stalletjes met allerlei bridgeprodukten) en een voor ieder toegankelijk schaduwtoernooi, gekoppeld aan de echte interland. Ondanks de originele initiatieven van Oomen bleef de belangstelling beneden verwachting. De interland daarentegen was wel degelijk interessant. Waarom wonnen de Noren? Zoals gewoonlijk was een combinatie van factoren daar debet aan: ze maakten minder fouten, boden scherp en waren soms gewoon technisch beter. Zo boden Glen Groetheim en Terje Aa met slechts 22 punten in gezamenlijke handen via hun Precisie-relay systeem een schitterende 7Harten uit, waar de Nederlanders in zes bleven steken. Toch waren er ook goede spellen van de Nederlanders. U ziet er hier twee in quizvorm:

1) U kijkt kwetsbaar aan tegen Schoppen63 HartenH4 RuitenB86 Klaver1098754. U past als gever, links opent 2Klaver (echt, 11-15 pt.), partner volgt 2Ruiten, rechts 4Schoppen, dat partner na twee keer pas doubleert. Iedereen past. Waarmee komt u uit?

2) U heeft SchoppenA1098643 HartenH Ruiten852 KlaverAV. Na twee keer pas besluit u op de derde hand niet-kwetsbaar tegen kwetsbaar met 4Schoppen te openen. Uw linkertegenstander zegt doublet, waarna iedereen er het zwijgen toe doet. Na de start van RuitenH ziet u de dummy: Schoppen72 Harten752 RuitenAB3 KlaverH10986. Hoe speelt u het spel?

1)

Zuid geverNoord

NZ kw.Schoppen A105

Harten 108753

Ruiten AH974

Klaver -

WestOost

Schoppen 94Schoppen HVB872

Harten A92Harten VB6

Ruiten 32Ruiten V105

Klaver AHV632Klaver B

Zuid

Schoppen 63

Harten H4

Ruiten B86

Klaver 1098754

Zoals u ziet is het spel na een klaverenstart onmiddellijk down op een aftroever. Bauke Muller startte echter met HartenH. Een ogenschijnlijk desastreus begin van de verdediging, want als oost in slag twee troef speelt is het contract gemaakt. De Noorse leider was echter te gretig. Hij wilde meteen ruitens gaan weggooien op de hoge klavers uit dummy en begon in zijn onschuld eerst eens met KlaverA. Noord troefde, waarna het contract met hartennaspel ineens zelfs drie down gaat. De leider gaat dan een klaveren- en een hartenaftroever, SchoppenA en drie ruitenslagen verliezen. Noord, Wubbo de Boer, probeerde zijn partner echter snel te bereiken voor nog een klaveraftroever en speelde daarom vanonder RuitenA-H. Toen de leider hierop alert counterde met RuitenV ontsnapte hij voor één down.

2)

Normaal lijkt RuitenA te nemen en dan troefaas en troef na te spelen. Als de schoppens twee-twee zitten is het contract gemaakt, omdat RuitenV vrijwel zeker in west zit en er dus maar één ruiten verloren gaat. Berry Westra, hij was met Enri Leufkens duidelijk het beste Nederlandse paar, vond echter een miniem extra kansje die hem eventueel ook kon helpen met de troeven drie-één. Hij nam RuitenA, sloeg SchoppenA en speelde eerst KlaverA om vervolgens KlaverV over te nemen met de heer in dummy. Mocht KlaverB vallen dan kon op Klaver10 onmiddellijk HartenH worden weggewerkt. En dat is precies wat er aan tafel gebeurde. Met open kaarten misschien niet zo moeilijk, maar dit soort nevenkansen wordt in de praktijk door heel wat spelers over het hoofd gezien. Het contract kon natuurlijk wel down na de onwaarschijnlijke start van HartenA. De Noren trouwens bleven in 3Schoppen hangen, waarin ze ook maar negen slagen haalden. Zo lag het spel:

Noord geverNoord

OW kw.Schoppen 72

Harten 752

Ruiten AB3

Klaver H10986

WestOost

Schoppen HSchoppen VB5

Harten AVBHarten 1098643

Ruiten HV974Ruiten 106

Klaver 7542Klaver B3

Zuid

Schoppen A1098643

Harten H

Ruiten 852

Klaver AV

    • Jan van Cleeff