Foto

Foto: ROTTERDAM - Vier kleine 18e-eeuwse koopmanhuizen aan de Wijnhaven, links naast het 'Witte Huis', die enkele jaren geleden steen voor steen werden gedemonteerd en onlangs weer opgebouwd, zijn gisteren overgedragen aan de mariniers. Het korps gaat op deze voor hem historische plaats - op de Boompjes is in de meidagen van 1940 fel gevochten met Duitse parachutisten - het mariniersmuseum vestigen. Het rijtje koopmanshuizen moest in 1987 tijdelijk wijken voor de aanleg van de Spoortunnel onder de Nieuwe Maas. (Foto NRC Handelsblad / Vincent Mentzel)