Concentratiekamp Vught

De brief (21 maart) van F.J.A. Gescher over het einde van het Concentratiekamp Vught behoeft een aanvulling ten behoeve van de geschiedschrijving.

Ik behoorde tot de groep 'Ruwenbergers' in St. Michielsgestel, die op 7 september 1944 werd overgebracht naar Vught (150 man). Dat kamp was toen vrijwel leeg, alleen waren er nog een paar gijzelaars uit andere kampen. Wij zouden naar het concentratiekamp Oraniënburg in Duitsland overgebracht worden. Dit ging niet door, omdat door onze bevrijders de trein, die ons moest wegbrengen, onklaar werd gemaakt, zo hoorden wij achteraf. Wij deden niets in het kamp, dus ook niet opruimen. Op 17 september kwam de luchtlandingsvloot over ons hoofd (duurde bijna twee uur). Wij stonden te wachten, wat er zou gebeuren, toen de kampcommandant zelf kwam zeggen, dat wij ontslagen werden. Vijf minuten later liepen wij vrij rond in Vught (na vier jaar gijzeling), waar we hartelijk werden opgevangen door de bewoners en het Roode Kruis. Zo was het!

    • Mr. Dr. L.D. Vorstman