Carrington

Redacteur Mark Kranenburg verwijst in NRC Handelsblad van 31 maart naar de zogenaamde Carrington-doctrine.

Lord Carrington was van 1979 tot 1980 minister van buitenlandse zaken, tot hij - met zijn team - aftrad naar aanleiding van de Argentijnse invasie van de Falkland-eilanden. Hij trok daarmee de consequentie uit zijn verantwoordelijkheid voor een beleid dat gericht was geweest op het voorkomen van een gewapend conflict en daarin had gefaald.

Ook in Nederland zijn de ministers politiek verantwoordelijk voor het beleid. Onderscheid dient echter te worden gemaakt tussen beleidsfouten en fouten gemaakt door ambtenaren in hun functie-uitoefening. Heeft in het geval van het IRT het beleid van de minister - bijvoorbeeld gericht op criminaliteitsbestrijding - gefaald of hebben ambtenaren zich niet goed van hun taak gekweten? Het ongenuanceerd roepen om het aftreden van een minister kan er toe leiden dat overtuigend wordt aangetoond dat de minister in casu niet verantwoordelijk was en dat verder onderzoek naar de fouten die werkelijk zijn gemaakt, achterwege blijft. Maar misschien is dat wel het doel van de exercitie.

    • C.W.A. van der Stelt