Boeken Nederlands-Indie

Nederland heeft een koloniaal verleden. Het sluimert, het gaat gehuld in nostalgie, het wordt beschaamd verzwegen, of geeft aanleiding tot gevoelens van trots.

Met de regelmaat van de klok steekt dat verleden onverwacht emotioneel de kop op. Dat is niet verwonderlijk. Enkele honderdduizenden Nederlanders zijn op de een of andere manier verbonden met de geschiedenis van Nederlands-Indië. Ze zijn er geboren, hebben er gewoond, gewerkt of gevochten en moesten uiteindelijk repatriëren. Velen van hen hebben hun ervaringen beschreven in autobiografische geschriften of in romans, novelles en reisverhalen.

Maar naast deze persoonlijk getinte teksten, vaak vervuld van verlangen, woede of verbittering is er een andere, meer afstandelijke benadering van dat koloniale verleden mogelijk geworden. De bestudering daarvan is niet langer 'besmet gebied' en morele verontwaardiging voert niet langer de boventoon. De tijd heeft een verhelderende distantie mogelijk gemaakt, vele relevante archieven zijn geopend en het koloniale verleden kan veel beter in internationaal perspectief worden bestudeerd. Dit nummer van Boeken NRC Handelsblad is geheel gewijd aan recente historische studies over dat Nederlands-Indische verleden.