Bedrijf wordt verdacht van belastingontduiking

DEN HAAG, 9 APRIL. De onderneming waar de FIOD de inval deed, wordt van belastingontduiking en fraude verdacht. Het gaat om miljoenen guldens. Er zijn invallen gedaan in Den Haag, Noordwijk, Wageningen en Scherpenzeel. Volgens de Arnhemse persofficier zijn er vier verdachten.

Behalve A.V. (64), aangetrouwde oom van Brinkman en eigenaar en enig aandeelhouder van Arscop, wordt ook G.S., de vader van Brinkmans vrouw, verdacht. G.S. was tien jaar commissaris van Hevatex. Het onderzoek van de FIOD richt zich in eerste instantie op de periode 1985-'90. In die tijd was Brinkman geen commissaris, hij werd dat in 1992.

Brinkmans woordvoerder F. Wester kon nog niet zeggen of de CDA-lijsttrekker zijn commissariaat zou neerleggen. Hij wees erop dat de CDA-lijsttrekker het commissariaat in het belang van de kinderen van A.V. uitoefende en er naar eigen zeggen 7.500 gulden per jaar voor kreeg.

In de KRO-uitzending werden vraagtekens geplaatst bij het beoordelingsvermogen van Brinkman. Hij had zich als commissaris beter moeten informeren, temeer daar A.V. reeds eerder in aanraking was gekomen met justitie wegens fraude. Voor Wester is het geen uitgemaakte zaak dat Brinkmans beoordelingsvermogen in gebreke is gebleven. De woordvoerder trok de geloofwaardigheid in twijfel van de bronnen waarop Reporter de reportage baseerde. Zo wees hij erop dat een deel van de aantijgingen tegen A.V. afkomstig zijn van een oud-boekhouder die zelf een greep uit de kas heeft gedaan.

Op grond van de verontwaardigde telefoontjes die gisteravond bij de KRO binnen zijn gekomen, stelt Wester: “Dit zou wel eens een keer ten goede in de campagne kunnen zijn. Mensen zien welk onrecht Brinkman wordt aangedaan. Maar misschien is de wens de vader van de gedachte.” Ook premier Lubbers verwachtte niet dat de uitzending het imago van het CDA en Brinkman zou beschadigen. “Ik denk dat de Nederlanders genoeg verstand hebben om te zeggen: dat kan zo niet, zo'n journalistiek plotje.” Mocht de uitzending onderdeel zijn van een hetze tegen Brinkman, dan is dat volgens de premier “een ineffectieve actie”.

De makers van Reporter lieten in de uitzending herhaaldelijk weten dat Brinkman geen commentaar wenste te leveren. Volgens Wester heeft Brinkman geen gelegenheid gekregen om te reageren, behalve dan direct na het zien van de reportage. Ook zouden verzoeken om de televisieband van de reportage ter beschikking te stellen stelselmatig door Reporter zijn afgewezen. Volgens hem is de KRO al maanden met de zaak bezig en is het wel erg pikant om er juist nu mee te komen.

De directie van Hevatex BV in Scherpenzeel heeft elke betrokkenheid met eventuele fraude ontkend. In een gisteravond uitgegeven verklaring heeft het bedrijf laten weten dat de administratie van de vennootschap over de jaren 1988 en 1989 in beslag is genomen. In 1990 is de vennootschap overgenomen en heeft ze ook een nieuwe directie gekregen.

Volgens de nieuwe directie van Hevatex richt het gerechtelijk vooronderzoek zich op de handelingen van de voormalig directeur en diens holding-vennootschap Arscop BV. Het bedrijf is nog gevestigd op hetzelfde adres maar heeft geen enkel verband met Hevatex meer, aldus de directie.