Alliantie Randon en PTT Risicom

Randon, de beveiligingsdochter van Randstad, gaat nauw samenwerken met PTT Risicom, een bedrijfsonderdeel van Koninklijke PTT Nederland (KPN). Er wordt een gezamenlijke onderneming opgericht waarin alle beveiligingsactiviteiten worden gebundeld. De rechtspositie van de betrokken medewerkers, 1800 mensen bij Randon en 220 bij PTT Risicom, wordt gehandhaafd.

Drs F.J.D. Goldschmeding van Randstad en ir W. Dik, bestuursvoorzitter van KPN hebben een intentieverklaring ondertekend. In de komende maanden zal de samenwerking verder worden uitgewerkt en vervolgens stapsgewijs worden ingevoerd. Doel van de samenwerking is een volledig aanbod tot stand te brengen van produkten en diensten op het gebied van beveiliging. Partijen verwachten te kunnen uitgroeien tot marktleider op het gebied van integrale veiligheidszorg. Ook bestaat de mogelijkheid over de grens te gaan werken. Randon neemt de tweede plaats in op de markt voor particuliere beveiligingsbedrijven.