Winst van Wegener stijgt opnieuw

APELDOORN, 8 APRIL. De netto winst van uitgever Wegener is vorig jaar voor de tiende achtereenvolgende maal gestegen. Nu groeide de winst met 10,2 procent tot 39,8 miljoen gulden.

Per aandeel klom de winst met 6,9 procent, van 6,54 tot 6,99 gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 2,29 tot 2,45 gulden. Voor 1994 verwacht de raad van bestuur een lichte stijging van de netto winst en de winst per aandeel.

Door de neergaande conjunctuur vertoonde het totale advertentievolume in de dag-, huis-aan-huis- en nieuwsbladen een forse daling. Ook bij de tijdschriften stond de advertentieomzet onder druk. In enkele andere sectoren steeg de omzet licht. Per saldo werd een omzet behaald van 783 miljoen gulden tegen 793 miljoen een jaar eerder.

Het effect van de omzetdaling werd ruimschoots gecompenseerd door een verlaging van de bedrijfslasten. Het geconsolideerd bedrijfsresultaat bedroeg 58,4 miljoen gulden, ofwel 7,5 procent meer. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 47,6 miljoen. Het eigen vermogen steeg in het verslagjaar met 19,2 procent tot 211 miljoen gulden.

De vorig jaar binnengehaalde Sijthoff Holding heeft een netto winst behaald van 2,8 miljoen gulden. Vennootschapsbelasting is daar niet verschuldigd wegens compensabele verliezen.

Voor 1994 verwacht het Wegener-bestuur niet dat de algemene economische omstandigheden zullen verbeteren. Daardoor wordt een verdere daling van het advertentievolume in de diverse bladen verwacht. Efficiëntieverbetering en kostenbeheersing zullen tegenwicht aan de negatieve ontwikkelingen kunnen bieden. (ANP)